Akmenėliai

Maža mergaitė rinko nuo kelio mažus, pilkus akmenėlius. Pro šalį pravažiavo automobilis. Sustojo. Iš jo išlipo maždaug 40 m. vyras ir paklausė, kur galėtų rasti laimę. Mergaitė buvo dar tik neseniai persikėlusi su savo tėvais gyventi į kaimą ir nei kaimynystėje gyvenančių žmonių, nei apylinkių nepažinojo. Bet ji paėmė surinktus akmenėlius į savo delnus, tvirtai juos suspaudė ir padavė vyrui. Iš pradžių vyras nustebo ir nežinojo, ką su tais akmenėliais daryti, bet tada nusišypsojo ir ištiesė savo delnus. Mergaitė rūpestingai supylė savo akmenėlius. Vienas netyčia nukrito ant žemės, bet ji pakėlė ir jį ir įdėjo jam į kišenę: “Kai sutiksi žmogų, kuris ieškos laimės, duok jam šitą akmenėlį”. Vyras nesuprato, kodėl mergaitė atidavė jam visus akmenėlius, kiek tik turėjo, pasakė pasilikti visus sau, o kitiems atiduoti tik vieną, bet tada giliai atsiduso ir dar kartą nusišypsojo. Mergaitė irgi nusišypsojo ir, apsidžiaugusi, kad rado, kam tuos akmenėlius atiduoti, pasišokinėdama nubėgo namo. Buvo kaip tik laikas pietauti, ir ji jau iš tolo matė ant stalo garuojančią lėkštę, pilną gyvenimo ir galėjo užuosti jo kvapą. Kvepėjo jis panašiai kaip gėlių pieva, tik daug smarkiau. Panašiai kvepėdavo katinas, kai miegodavo ant ką tik išdžiovinto šieno, kuriame šokinėjo žali žiogai. Tai prisiminusi, mergaitė nusišypsojo ir sustojo paglostyti kaip tik iš kluono išeinančio Rainiaus. Jis buvo visas užsimiegojęs, ir nuo ryškios saulės jo viena akis buvo primerkta. Vyras pažvelgė į kelią, kuriuo nubėgo mergaitė, ir suprato, kad laimė – tai ne akmenėliai, kuriuos jis gavo, ir kad, dar prieš paklausdamas, kur savo laimę galėtų rasti, jis jau ją buvo suradęs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: